קירות ירוקים

בחזרה לקירות ירוקים

מסך צמחיה

התמונות באדיבות חברת ג'קוב - מתוך פרויקט באנגליה.