מעקה כבלים אופקיים

בחזרה למעקה כבלים אופקיים

מרכז רבין

אדריכל : ספדיה - הילברשטרם אדריכלים 
הנדסה : שמעיה בן אברהם מהנדסים בע"מ