מעקה רשת כבלי נירוסטה

בחזרה למעקה רשת כבלי נירוסטה

מעקה רשת חוץ - נוה אילן

אדריכלות : עבדול קאדר סנאן